รถสิบล้อภาคเหนือ

รถบรรทุกสิบล้อภาคเหนือ

1 13 14 15